Pendyrus logo cyan yellow 2

Newyddion

Radio3

Yn anaml y clywir côr meibion o Gymru ar Radio 3, sianel a gyfrifir, ychydig yn annheg efalle, yn  elitaidd ac uchel-ael. Ond ar nos Fercher Ebril 25ain cawsom ymweliad gan gynhyrchydd (Richard Denison) a chyflwynydd (Kate Molleson) y rhaglen wythnosol ‘Music Matters.’  Maent ar drywydd y cysylltiad rhwng cerddoriaeth ac iaith mewn gwahanol rannau o Brydain.

Yn y cyd-destun Cymreig roeddent am wybod pa mor bwysig yw canu yn y Gymraeg, i siaradwyr yr iaith nac i’r ddi-Gymaeg. Buwyd yn cyfweld â Carl Bowen, Joshua Kelland a Gareth Williams. Cafodd yr ymwelwyr eu syfrdanu gan ganu seingar a nerthol y côr, a recordiwyd ‘Laudamus’, ‘Myfanwy’ a rhan o ‘Crossing the Plain’.

Caiff y rhaglen ei darlledu ar Radio 3 arddydd Sadwrn Mai’r 5ed am 12.15 ganol dydd, ac eto ar ddydd Llun y 7fed am 10.15 y nos.

 

song-badge

CD newydd allan cyn bo hir !

Ar ddiwrnod olaf mis Ionawr bu’r Côr yn gwneud cryno-ddisg newydd yn Ysgol Gyfun Treorci. Mae’n Cyfarwyddwr Cerdd yn fodlon arni a bydd yn cynnwys hen ffefrynnau fel’ Myfanwy’ a ‘Llanfair’ yn o gystal ag eitemau o’r theatr gerdd, a’r ‘Benedictus’  o Offeren Heddwch  Karl Jenkins. Hefyd mae trefniant newydd sbon hyfryd gan Ryan Wood,sy’n arwain Côr Noteworthy ym Maesteg , o’r gân ‘Tell my Father.’

Ceir mwy o fanylion maes o law.

Bydd modd archebu oddi ar ein gwefan www.pendyrus.org