Pendyrus logo cyan yellow 2

Cyngerdd Gala

Cynhelir cyngerdd blynyddol Côr Meibion Pendyrus ar nos Wener Mai’r 4ydd yng Nghanolfan Chwaraeon y Rhondda Fach, gan ddechre yn brydlon am 7.15. Yn cynorthwyo’r côr bydd yr unawdwyr Sioned Gwen Davies a Luke McCall, yr offerynydd ifanc Charlotte Lewis, a Chôr Y Cwm sydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi dwyn cymaint o glod i’r Rhondda.

Pendyrus logo cyan yellow 2

Newyddion

Radio3

Yn anaml y clywir côr meibion o Gymru ar Radio 3, sianel a gyfrifir, ychydig yn annheg efalle, yn  elitaidd ac uchel-ael. Ond ar nos Fercher Ebril 25ain cawsom ymweliad gan gynhyrchydd (Richard Denison) a chyflwynydd (Kate Molleson) y rhaglen wythnosol ‘Music Matters.’  Maent ar drywydd y cysylltiad rhwng cerddoriaeth ac iaith mewn gwahanol rannau o Brydain.

Yn y cyd-destun Cymreig roeddent am wybod pa mor bwysig yw canu yn y Gymraeg, i siaradwyr yr iaith nac i’r ddi-Gymaeg. Buwyd yn cyfweld â Carl Bowen, Joshua Kelland a Gareth Williams. Cafodd yr ymwelwyr eu syfrdanu gan ganu seingar a nerthol y côr, a recordiwyd ‘Laudamus’, ‘Myfanwy’ a rhan o ‘Crossing the Plain’.

Caiff y rhaglen ei darlledu ar Radio 3 arddydd Sadwrn Mai’r 5ed am 12.15 ganol dydd, ac eto ar ddydd Llun y 7fed am 10.15 y nos.

 

post-icon

I Gefnogwyr, Noddwyr a Chefnogwyr Côr Meibion Pendyrus:-

Mae canlyniadau ein ‘Clwb 400’ am fis Mehefin wedi eu cyhoeddi gyda gwobrau rhyfeddol o bron £900, sef gwobr gyntaf o £500, ail wobr o £200 a  nifer o wobrau llai.

Hoffem dynnu eich sylw at y ffaith bod sawl rhif eto heb eu neilltuo, felly os hoffech fod ymhlith y sawl sydd â gobaith o ennill cysylltwch ar unwaith â’r ysgrifennydd Steve Jones (stevejpendyrus@hotmail.co.uk). Am dâl pitw o £1 y mis, gallwch fod yn gyfoethog dros nos. Mae gwobrau o £50, £30 a £20 bob mis, a rhai hollol anhygoel bob Mehefin a Rhagfyr. Ewch ati nawr i sicrhau eich rhif ! Trwy wneud hyn byddwch yn cyfrannu at lewyrch ariannol Pendyrus ac hefyd at gynnal traddodiad corawl Cymru.