post-icon

Cyngherddau diweddar

Ar ddydd Sadwrn Medi’r 3ydd bu Pendyrus yn canu yn swydd Sussex. Roedd yr achos yn un da ond hir oedd y daith a gwlyb oedd y diwrnod, yn arbennig wrth i’r côr ganu. Roedd dwy unawdydd hyfryd gyda ni o’r Rhondda, sef Sophie Gregory a Gabrielle Davies, ac fe swynwyd y gynulleidfa ddamp gan eu perfformiad. Roedd yn ddiwrnod hir yn arbennig i’r sawl oedd ar y bws (penderfynodd rhai aros y nos) gan mai ymhell i’r oriau mân oedd hi cyn iddynt gyrraedd nol i’r Rhondda glyd lle nad yw hi byth yn glawio wrth gwrs.

Ar Ddydd Sul Awst y 21ain, bu’r Côr y canu yn Stadiwm y Principality, Caerdydd, sef hen stadiwm y Mileniwm, yng nghŵyl ‘yr Hen ac Hoenus’, sef y Golden Oldies bondigrybwyll
sydd yn dathlu’r genhedlaeth hŷn o chwaraewyr o bob rhan o’r byd. Haydn James oedd yn arwain a band Lewis Merthyr yn cyfeilio.

Ar nos Wener  Gorffennaf yr 22ain fe ymunodd Pendyrus a Chôr Meibion Dynfant a Band Pres y Cory ar noswaith o Bres a Lleisiau fel rhan o Proms Cymru 2016 dan fatwn Owain Arwel Hughes.  Roedd y gynulleidfa niferus wrth eu bodd, a roedd canu’r corau unedig  yn dra hwyliog. Rhaid dweud serch hynny ein bod yn dechrau blino ar yr un hen ffefrynnau a bellach rydym yn awyddus i ganu darnau eraill. Mae Owain  am i ni ganu yn yr un achlysur y flwddyn nesaf, ond gobeithio yn wir y gellir amrywio ar y rhaglen erbyn hynny. Collwyd cyfle eleni er enghraifft i goffhau canmlwyddiant Brwydr y Somme trwy ganu ‘Comades in Arms’ sydd yn gyfarwydd i’r ddau gôr ac a ganwyd gan filwyr o Gymru ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y Band yn wirioneddol wych, gyda Wagner, Mussorgsky a Borodin yn cael sylw arbennig ganddynt. Gwledd i’r glust oedd ‘Crown Imperial’ William Walton.
Y diwrnod nesa ar ddydd Sadwrn y 23ain roeddem yn canu ym mhriodas Paul Medway a Leone  Hayward yn Eglwys Sant Marc yng Nghasnewydd. Roedd y ddeuddyn hapus hyn yn adnabod ei gilydd yn dda ers amser, dybiwn, i gan bod y ddwy lith yn cael eu darllen gan eu plant. Llawenydd oedd nodwedd yr uniad a  chadwyd at ysbryd y diwrnod gan y côr trwy dreulio prynhawn soniarus mewn clwb chwareuon cyfagos, a nes ymlaen yn y Llanofer (Pontypridd) a’r Baden (Ynyshir) i enwi ond dwy hafan groesawus ar y ffordd adre.