post-icon

Cyngherddau Diweddar gan y Côr

Cyngherddau Diweddar gan y Côr

Bu Pendyrus yn brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf. Nos Wener Mehefin yr 17eg roeddem yn cynnal cyngerdd yn Eglwys St Margaret’s yn Aberpennar er budd y YMCA lleol. Gyda ni yn rhannu’r noswaith oedd plant  bach Ysgol Gymraeg Abercynon a Rebecca Leigh Owen a Vanessa Ann Beecroft. Ashley Richards oedd unawdydd y côr ac fe gafodd gymeradwyaeth uchel oherwydd ei ddatganiad  grymus o’r gân ‘Immortal’ ac fel unawdydd gyda’r côr yn ‘Bui-Doi’.

Ar nos Lun Mehefin y 27ain roeddem yn canu yng Nghlwb Athletig Pontyclun, i ddifyrru aelodau undeb llafur yr RMT oedd yn cynnal cynhadledd yng Nghaerdydd. Wrth gyflwyno’r côr esboniodd Gareth Williams i’r gynulleidfa  – eu trwch yn Saeson – ystyr ‘Pontyclun’. Gan mai morddwyd (thigh) yw’ clun’, meddai, gellir dehongli enw’r pentre fel ‘The Bridge of Thighs’. Wrth gwrs, clun yw’r gair hynafol am gae hefyd, ond mae’n go anhebyg a fyddai neb o blith yr RMT (nac yn wir o blith y côr) yn gwybod hynny. Y noswaith honno roedd Lloeg yn wynebu Gwlad yr Iâ ym mhencampwriaethau Ewrop, ond chwarae teg i’r RMT roeddynt yn fwy awyddus i glywed Pendyrus nag i weld glewion Roy Hodgson yn gwneud cawl  o bethau yn Ffrainc. Cawsom ymuno â’n gilydd yn y bar wedyn i wylio diweddgol gorfoleddus y gêm.

Gyda Stewart a Gavin eto wrth y llyw – mae’n dda cael Stewart nol gyda ni ar ol cyfnod o salwch – buom ar yr 8fed o Orffennaf yn diddanu’r gwahoddedigion yn Neuadd Pencoed ar achlysur priodas mab un o’n cantorion, Dr Mike Chapman, sef Stephen a Lisa. Mae teulu’r Chapmaniaid yn gorlifo â doctoriaid o wahanol fathau: nid yn unig Mike a Stephen ond yn ddiweddar fe dderbyniodd Christine, gwraig Mike, sydd newydd ymddeol fel Aelod y Cynulliad dros Gwm Cynon, ei doethuriaeth gan Brifysgol De Cymru  (Morgannwg gynt). Cyfareddwyd y dorf gan sain y côr yn ystod y seremoni ac wedyn yn yr awyr agored. Cymaint yr argraff a wnaed ar y gwahoddedigion gan y canu  fel y penderfynodd dau ohonynt ofyn i’r côr ganu yn eu priodasau hwythau. Rhaid oedd gohiro unrhyw benderfyniad am y tro gan bod y  naill yn byw yn swydd Rhydychen a’r llall heb ddod ohyd I unrhyw un i’w phriodio eto ac yn dal i chwilio. Cafwyd amser bendigedig a chyfraniad Pendyrus wrth fodd pawb oedd yno.